સંપર્ક કરો

શેન્ડોંગ ગોલ્ડેન્સેલ ઈલેક્ટ્રોનિક્સ ટેક્નોલોજી કો., લિ.

શેનડોંગ ગોલ્ડેન્સેલ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ટેક્નોલોજી કંપની, લિમિટેડ (મુખ્ય મથક)

ફેક્સ: +86-0632-519-9698

ઈ-મેલ:market@goldencell.biz

સરનામું: ના.6699 ગુઆંગમિંગ બુલવાર્ડ, હાઇટેક ડિસ્ટ્રિક્ટ, ઝાઓઝુઆંગ, શેનડોંગ

શેનઝેન સેલ્સ શાખા

ફોન: +86-755-28891995

ફેક્સ: +86-755-28892486

સરનામું:રૂમ 8006, બિલ્ડિંગ 1, શેનઝેન બિહાંગ બિલ્ડિંગ, યુએક્સિંગ 4થો રોડ, નાનશાન ડિસ્ટ્રિક્ટ, શેનઝેન, ચીન

યુરોપિયન શાખા

ફોન: +358453246642

સરનામું: Pihatörmä 1 A, 02240 Espoo, Finland